REDOVISNING, PROJEKTUTVECKLING OCH AFFÄRSUTVECKLING

LÖPANDE BOKFÖRING

REDOVISNING

 

Löpande bokföring kan se olika ut från kund till kund, du bestämmer själv vilka delar av det löpande administrationen du vill jobba med själv och villka delar du vill överlämna till oss. Vi kan bistå dig med allt från enkel redovisning till avancerad redovisning.

Exempel på dessa tjänster kan vara:

- Deklarationer

- Lönehantering

- Bokslut

- Inkomsdeklarationer

´- Periodiska sammanställningar

o s v.

Om du väljer att vi gör bokföringen åt dig så ingår ett bokföringsprogram.

PROJEKT

 

Vi arbetar med projektutveckling där vi sammanför finansiering, samverkanspartner och målformulering samt ansökan till olika samhällsutecklingsprojekt och entreprenörskap..

Vi kan även vara med som projektledare vid kundens önskan eller att vi deltar i styrgruppen för att bibehålla den råda tråden under hela projektperioden. Vi har erfarenhet av projektutveckling, projektledning och projektredovisning till bland annat ESF- Regionala utvecklingsfonden, Tillväxtverket, Vinnova, Region Kronoberg och Växjö kommun.

AFFÄRSUTVECKLING

 

Vi är två affärsutvecklare på Ekonova, Leyla Bekir och Sofia Samuelsson.

Sofia är utbildad affärsutvecklare inom bland annat Business Model Canvas modellen. Modellen är till för att utveckla och analysera befintliga affärsmodeller för företag. Leyla arbetar främst med controlleruppdrag, nyetableringar och marknadsföring. Båda har många års yrkeserfarenhet inom eget företagande.

Ekonova startades 2013 av Sofia Samuelsson och Leyla Bekir. Redan då visste vi att vi inte skulle vara som de andra ekonomibyråerna och inte heller en andra Skatteverket. Vi var ute efter helheten av företagandet.

Idag är vi tre delägare Leyla Bekir, Sofia Samuelsson och Jörgen Blixt och har kunder från jordens alla håll!

FÖRETAGET

 

Ett välmående och stabilt företag är alla företagares mål. Hur vi stöttar dig i detta kan se olika ut. Löpande bokföring, skattedeklarationer, lönehantering, bokslut, budget - allt det du kan tycka verka tråkigt och jobbigt. De kunder som vi har idag har vi tillsammans kommit fram till vilket upplägg och vilka delar man önskar hjälp med. Hur vill du ha det för att du ska ha tid till ditt företag istället för bokföring? Denna del är också den som kan spara dig tid samt se till att du kan fokusera dig på att driva ditt företag istället för att administrera det.

FÖRETAGAREN

 

Som företagare kan man behöva lite extra hjälp med enskilda frågor som egentligen inte har något med bokföringen att göra. Det kan handla om förfrågningar som Skatteverket kan ha, avtal med andra parter, marknadsfrågor,

pensionsfrågor o s v. För oss är det lika viktigt att företagaren mår lika bra som företaget.

FÖRETAGANDET

 

Det är du som leder ditt företag framåt och sättet du verkar på kan vara avgörande för företagets välmående. För detta måste du utvecklas, få nya kunskaper och större nätverk. Vi är två affärsutvecklare på Ekonova, Leyla Bekir och Sofia Samuelsson.

Sofia är utbildad affärsutvecklare inom bland annat Business Model Canvas modellen. Modellen är till för att utveckla och analysera befintliga affärsmodeller för företag. Leyla arbetar främst med controlleruppdrag, nyetableringar och marknadsföring. Båda har många års yrkeserfarenhet inom eget företagande. Vi arbetar också med utbildningar inom ekonomi och företagande. Dessa kan vara som enstaka föreläsningar eller utspridda över en längre period. Både Sofia och Leyla håller även i inspirationsföreläsningar inom entreprenörskap.

KONTAKT

Norra Esplanaden 16

352 31 Växjö

Tel: +4673 63 72 330

 

 

 

Vi på Ekonova

 

Leyla Bekir

leyla@ekonova.se

 

Jörgen Blixt

jorgen@ekonova.se

 

Joanna Herda

joanna@ekonova.se

 

Jessica Erixon

jessica@ekonova.se

 

Mia Färdigh

mia@ekonova.se

 

Sofia Samuelsson

sofia@ekonova.se

 

Copyright © All Rights Reserved 2017